הגאון רבי שלמה זאבעל שליט"א

הגר"ש זאבעל מו"צ קרית יואל ביקר בבית שמש

הרה''ג רבי שלמה זאבעל שליט''א מו''ץ בקרית יואל ששהה בארה"ק ביקר במוסדות סאטמאר בית שמש ואף מסר שיעור תורני בהיכל הכולל. כמו''כ הגיע לסיור במתחם החדש בבית שמש שעליו יבנו פרוייקט שיכון קרית יואל.

הגאון רבי שלמה זאבעל שליט"א מו"ץ בעיר קרית יואל – סאטמאר בביקור בארה"ק

הגאון רבי שלמה זאבעל שליט''א מו''ץ בעיר קרית יואל - סאטמאר הגיע בשבוע האחרון לביקור בארה"ק. במהלכה ביקר במוסדות סאטמאר בירושלים כאשר אליו נתלוו ראשי הקהילה והמוסדות.