סעודת מלוה מלכה בקאלאשיץ לרגל היארצייט של האדמו״ר הרה"ק רבי יענקאלע מפשעווארסק זי"ע

במוצאי שבת (וירא) נערכה סעודת מלוה מלכה רבתית לרגל היארצייט של כ״ק האדמו״ר הרה"ק רבי יענקאלע מפשעווארסק זי"ע בהשתתפות קהל רב. הגה"ח רבי נפתלי גראס שליט"א ריתק את הקהל מעובדות וסיפורי צדיקים מבעל ההילולא שכמעט לא עבר עליו יום מבלי להזכיר את רבו המובהק הרה"ק מקאלאשיץ זצוק"ל וכן פעל ועודד את הקמת בית המדרש לזכרו ואף קבע את שמו "בית רבינו חנה" קאלאשיץ זי"ע.