הגה"צ רבי אליהו אבא שאול

ר"י אור לציון הגר"א אבא שאול השיא את נכדתו • גלריה

ביום שני בערב התקיימה באולמי שירת ירושלים שמחת נישואי נכדת הגר"א אבא שאול ר"י אור לציון שליט"א בת לבנו הגרב"צ אבא שאול ראש הקיבוץ בישיבה • החתן בן הגר"נ דרעי רב שכונת בית וגן וחבר נשיאות מפעל הש"ס • גדולי תורה, ראשי ישיבות, רבנים, דיינים, וכן אישי ציבור עלו לאחל מזל טוב צילום: יעקב כהן

ביומא דהילולא של בעל ה'אור לציון' זצוק"ל תלמידיו עלו לציונו • גלריה

לרגל יומא דהילולא קדישא של ראש ישיבת 'פורת יוסף' הגאון הגדול רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל מגדולי הפוסקים הספרדים, מסר אחיו בעמח"ס 'שמחה לאיש' הגאון רבי יצחק אבא שאול שליט"א שיעור לטו"נ בהיכל ישיבת 'מעיין גנים', בנו הגאון רבי אליהו אבא שאול ראש ישיבת 'אור לציון' עלה לקברו בבית החיים סנהדריה בירושלים • צילום: הרב ברוך אוביץ

בישיבת 'אור לציון' בירושלים התכנסו לקראת יום הילולת בעל ה'אור לציון' • גלריה

השבוע (שני) התקיים בישיבת "אור לציון" כינוס ושיחה מפי ראש הישיבה הגאון רבי אליהו אבא שאול שליט"א, הצלם שוקי לרר היה שם והביא תיעוד מהכינוס כהכנה לקראת ימא דהילולא של אביו הגאון הגדול רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל מגדולי הפוסקים הספרדים • צילום: שוקי לרר