הגרא"י אולמן שליט"א

חבר הבד"ץ 'העדה החרדית' הגר"א אולמן בטחינת החיטים

ביום חמישי האחרון הגיע הגאון רבי אברהם אולמן שליט"א חבר הבד"ץ 'העדה החרדית' לטחינת חיטים במטחנת הורביץ שבירושלים. הגר"א בדק וטחן את החיטים לאפיית מצות • צילום: שלומי טריכטר

כשמחך • שמחת נישואי נינת ראש ישיבת קמניץ ונכדת חבר הבד"ץ העדה החרדית

שמחת נישואי נינת הגה''צ רבי יצחק שיינר שליט"א ראש ישיבת קמניץ, ונכדת הגאון רבי אברהם יצחק אולמן שליט"א דומ"ץ וחבר הבד"ץ העדה החרדית, צפו באדמו"רים ורבנים וקהל רב שהגיעו להשתתף בשמחה • צילום: ברוך אוביץ