הגרא"י פינקל

ראש ישיבת מיר בביקור אצל האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק

ראש ישיבת מיר הגאון הגדול רבי אליעזר יודא פינקל שליט"א בביקור במעונו של כ"ק האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א כדי להזמינו לחתונת בנו שתערך השבוע • צילום: JDN

ברכת האילנות וביקור חג אצל האדמו"ר משומרי אמונים ירושלים

צפו בכ"ק האדמו"ר משומרי אמונים ירושלים שליט"א בברכת האילנות בג' דחוה"מ פסח בסמוך לבית מדרשו בהשתתפות קהל החסידים, שלאחמ"כ הגיע הגרא"י פינקל שליט"א ראש ישיבת מיר לביקור חג במעונו, השניים שוחחו בידידות זמן ממושך ונפרדו לשלום.

שיח צדיקים | ראש ישיבת מיר ביקר אצל האדמו"ר מספינקא ארה"ב

הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל שליט''א ראש ישיבת מיר השוהה בימים אלו בארה''ב לטובת ישיבת מיר הגיע לביקור אצל כ''ק האדמו''ר מספינקא ארה''ב שליט''א | השניים שוחחו בדברי תורה ובעניני השעה - גלריה

ב"פ | הגרא"י פינקל ר"י מיר התפלל שחרית ומסר שיעור בביהמ"ד ברכת מנחם – צפו

הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל שליט''א ראש ישיבת מיר השוהה בימים אלו בארה''ב לטובת הישיבה הגיע לתפילת שחרית בביהמ''ד ברכת מנחם בבארא פארק, לאחר התפילה מסר ראש הישיבה שיעור בפני המתפללים בהשתתפות אב''ד ברכת מנחם שליט''א - תיעוד