גלריה • פתיחת הזמן בישיבת פונוביז'

בישיבת פונוביז' התקיים מעמד פתיחת הזמן במעמד אלפי תלמידי הישיבה, במעמד נשאו דברים ראשי הישיבה שליט"א, מרנן ורבנן הגרי"ג אדלשטיין שליט"א, הגר"ד פוברסקי שליט"א, והגר"א כהנמן שליט"א. • צילום: שוקי לרר


בהיכל כולל פוניבז': עצרת מספד למרן ראש הישיבה זצוק"ל

בהיכל כולל פוניבז' נערך עצרת מספד על סילוקו של רשכבה"ג מרן ראש הישיבה זיע"א שעמד בראשות הכולל והרביץ בו תורה לאלפים עשרות בשנים, בעצרת נשאו דברים נשיא הישיבה הגר"א כהנמן וראשי הישיבה מרנן הגרי"ג אדלשטיין והגרב"ד פוברסקי והגרב"מ אזרחי


תיעוד: הגר"מ אלישיב והגר"א כהנמן כיבדו זה את זה בקריאת התנאים

בכל מקום שאתה מוצא גדולתם: דוד החתן, בנו של מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל כובד בקריאת התנאים. לפתע נכנס נשיא ישיבת פוניבז'. הגר"מ אלישיב כיבד אותו, אך הגר"א כהנמן כיבד חזרה את הגר"מ שפתר את התלבטות אבי החתן בעזרת סיפור


בַּחֲצַר גִּנַּת בִּיתַן הַמֶּלֶךְ • מסיבת פורים בישיבת פוניבז'

מאות התלמידים עם ראשי הישיבה שליט"א חגגו את פורים דפרזים בהיכל הישיבה, צפו בתלמידים ניגשים בזה אחר זה עם בניהם לקבל את ברכת הקודש מראשי הישיבה הגר"א כהנמן שליט"א וממרן הגאון רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א בהיכל הישיבה • צילום: שוקי לרר


הגר"ח קנייבסקי בניחום אבלים אצל הגר"א כהנמן

אחד מראשוני המנחמים בבית נשיא ישיבת פוניבז' הגר"א כהנמן שליט"א היה דודה של הרבנית אלישבע ע"ה מרן שר התורה הגר"ח קניייבסקי שליט"א שהתעכב שעה ארוכה בניחום האבלים והאריך במעלותיה של הרבנית ע"ה עוד מימי ילדותה בצל אביו הסטייפלר זצ"ל שהיה סבה ואביה הגרח"ש ברמן זצוק"ל ראש ישיבת פוניבז'.