הגר"א פילץ

הגר"א פילץ ראש ישיבת תפרח בעצרת מספד וזכרון בישיבת 'רבינו חיים עוזר'

לרגל יומא דהילולא קדישא של הגאון הגדול רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי זצ"ל בעל ה'אחיעזר', התקיימה עצרת מספד וזיכרון בהיכל ישיבת 'רבינו חיים עוזר' בבני ברק שנקראה על שמו ולזכרו. בעצרת נשא דברים ראש ישיבת תפרח הגה"צ רבי אביעזר פילץ שליט"א • צילום: שוקי לרר