הגרח"פ הורוביץ

יום עיון ברפואה והלכה לרבני אשדוד נערך ביוזמת הארגונים תורת המשפחה וחסד יבנה

עשרות רבני אשדוד נטלו חלק ביום עיון ברפואה והלכה שנערך באשדוד, במעמד נשאו דברים הגרש''ד גרוס דומ"ץ קהילת גור וחבר בד"צ אשדוד והגרח''פ הורוביץ דומ"ץ קהילת בעלז וחבר בד"צ אשדוד, כמו''כ נמסרו במקום הרצאות שנמסרו מפי רופאים בכירים.

מגביות באשדוד לטובת הקמת מקווה טהרה בעיירה בעלז

שליחי האדמו"ר מבעלזא ערכו מגביות לטובת הקמת מקוה טהרה בעיירה בעלז בריכוזי החסידות באשדוד ברובע ג' וז' • תמונות