הגרי"ג אדשלטיין

שֶׁפַע קֹדֶשׁ • מרגש: הגה"צ רבי יעקב אדלשטיין השתתף בשמחת הבר מצוה לנכדו

הגה"צ רבי יעקב אדלשטיין שליט"א רבה של רמת השרון הגיע הערב לבני ברק להשתתף בשמחת הבר מצוה לנכדו ני"ו. בשמחה השתתף גם הדוד מרן הגאון רבי גרשון אדלשטיין שלי"ט ראש ישיבת פוניבז' • צילום: שוקי לרר