הגרי"י ירוסלבסקי

תיעוד: הגרי"י ירוסלבסקי קבע מזוזה חדשה במרכז החסד במוסקבה

רבה של נחלת הר חב"ד ומזכיר בית דין רבני חב"ד בארץ הקודש, הגה"ח רבי יהודה ירוסלבסקי שליט"א הרב ירוסלבסקי שביקר במוסקבה הגיע לסיור במפעלי החסד ולקביעת מזוזה בפתח המחודש של מרכז החסד - פתחו לי שערי צדק. צילום: לוי נאזרוב