הגר"י שוורץ

בֵּיתוֹ נַאֲוָה קֹדֶשׁ • השבוע החולף בבית מרן הגר"ח קנייבסקי

בלימוד התורה הק' הגרא"פ מוטצען שליט"א אב"ד קרית הבעש"ט פתח תקווה בביקור הגר"י שטיגליץ רב חסידי צאנז בביתר בביקור הגר"מ דייטש רבה ...

הגר"י שוורץ שליט"א הוכתר לדומ"צ קהילת צאנז בשכונת האתרוג בביתר

הגאון רבי ישראל שוורץ שליט"א הוכתר לדיין חסידי צאנז בגבעה A בביתר • ההכתרה בוצעה במעמד צנוע ורב רושם בבית האדמו"ר מצאנז שליט"א • לאחר החגים אמור הרומ"צ החדש לעבור להתגורר בשכונה, משם ינהל את ענייני מאתיים וחמישים משפחות הקהילה על שלושת בתי מדרשותיהם