תיעוד: הגר"מ אלישיב והגר"א כהנמן כיבדו זה את זה בקריאת התנאים

בכל מקום שאתה מוצא גדולתם: דוד החתן, בנו של מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל כובד בקריאת התנאים. לפתע נכנס נשיא ישיבת פוניבז'. הגר"מ אלישיב כיבד אותו, אך הגר"א כהנמן כיבד חזרה את הגר"מ שפתר את התלבטות אבי החתן בעזרת סיפור


נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו