הגר"מ ברנדסורפר

מאה שערים | הגר"מ ברנסדורפר קבע מזוזה בסניף 'לאומית'

הגאון רבי משה ברנסדורפר שליט''א מרבני שכונת מאה שערים ואב''ד היכל הוראה הגיע לסניף קופ''ח לאומית במאה שערים לקביעת מזוזה בסניף החדש | לאחר הקביעת מזוזה בירך את מנהלי הסניף בברכה והצלחה - תיעוד