הגר"מ וובר

כשהגרש"ז אויערבך התבייש לתת הסכמה: רשמים מהילולת זקן המשפיעים

בראשות כ"ק גאב"ד ירושלים, כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן, כ"ק האדמו"ר מזוויהעל, משפיעים וגדולי תורה: התוועדות הילולא מיוחדת לציון ח"י שנים להסתלקותו של זקן המשפיעים הגאון החסיד רבי משה וובר זצ"ל שנערך על־ידי הרה"ח הרב עידו וובר שליט"א