"אבא של כולם, מסר נפש למען הכלל" • הגרמ"מ חדש זצוק"ל הובא למנוחות

אלפים ליוו אחר הצהרים למנוחת עולמים את ראש ישיבת 'אור אלחנן', הגאון רבי משה מרדכי חדש זצוק"ל • "אש גדולה בוערת. זהו קורבן עולה, הקדוש ברוך הוא לקח את הבן המובחר", זעק ראש ישיבת פונוביז', הגרב"ד פוברסקי • תיעוד ענק