הגר"מ פיינשטיין

ספריהם האישיים של החפץ חיים והנודע ביהודה במכירה פומבית

משנה ברורה עם חתימת יד קדשו של החפץ חיים, וספר של הנודע ביהודה עם הערות בכתב ידו, לצד גביע קידוש של הס"ק מרוז'ין, כפות מרק של בעל החידושי הרי"ם, עט מצופה זהב של הגר"מ פיינשטיין, ועוד חפצי קודש עומדים למכירה פומבית

חילופי מכתבים בין גדולי ישראל בארה"ב ובארץ אודות הגיוס, היום ואז

מכתב ששלחו רבנים מחו"ל אל ראשי ישיבות בארץ עם טענות שונות כביכול בחורי הישיבות בארץ נמצאים בסכנת גיוס, הביאה לתגובה חריפה עם טענה כי הטעו אותם בשקרים • כבר היו דברים מעולם: חילופי המכתבים בין גדולי ישראל אודות גיוס בנות