הגר"מ שטרן

מועצת גדולי התורה מבהירה: אין לבצע 'רישום אזורי' לסמינרים

"אין לשנות מצביון התיכונים והסמינרים מקדמת דנא כאשר יסדו גדולי ומאורי הדור זצוקללה"ה ואין לעשות תיכונים וסמינרים אזוריים או רצף חינוכי וכיוצא בזה בשום מקום ובשום אופן", נאמר במכתב ששלח אמש מזכיר המועצה, הגר"מ שטרן שליט"א, אל איגוד מנהלי הסמינרים