שמחת בית מיר • שמחת הנישואין לבת רבי נועם יצחק אלון ראש ישיבת מיר ברכפלד

מאות ובראשם רבנים וראשי ישבות השתתפו בשמחת הנישואין לבתו הגדולה של ראש ישיבת מיר ברכפלד הגאון רבי נועם יצחק אלון שליט"א חתן מרן הגרנ"צ פינקל זצ"ל. החתן בן הגאון רבי אהרן שפירא שליט"א בנו של מרן הגרמ"ש שפירא זצ"ל ראש ישיבת באר יעקב • צילום: ברוך אוביץ


אבל כבד • הגאון רבי נתן צבי פינקל זצ"ל, ראש ישיבת 'מיר'

כשהוא מוקף ביסורי גוף, מסר ראש ממלכת התורה הגדולה בעולם את נפשו כדי להעצים את קול התורה בישיבות 'מיר' • רבבות ליוו את מיטתו מישיבת מיר להר המנוחות • JDN בסיקור מיוחד: דיווחים שוטפים, סיפורים מחייו, וידאו וגלריות