ועידת רבני אירופה תתכנס בשבוע הבא בקייב

על רקע תחושת אי הוודאות בנושאי דת ועליה במקרי האנטישמיות ברחבי באירופה, רבני אירופה מתכנסים בקיעב שבאוקראינה לדיון בדרכי המאבק ולחיזוק הקהילה היהודית, בכינוס ישתתפו רבני המדינות וערים. אבות בתיה"ד ודיינים ממרבית מדינות האיחוד האירופי * ערב הכינוס ביקרו נשיא 'ועידת רבני אירופה', הגר"פ גולדשמידטשליט"א והמנהל הרבני של הועידה, הגר"מ לבל שליט"א אצל מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א וקיבלו את ברכתם * הרב אלימלך ונזטה מונה כמזכיר הועידה