הגר"ש אוירבאך

העתירו בתפילה: הגר"ש אוירבך יעבור צנתור בלב ביום ראשון

בתחילת השבוע אושפז מרן הגאון רבי שמואל אוירבך שליט"א בבית החולים בעקבות חשש לדלקת ריאות חריפה. לאחר ההטבה במצבו הבריאותי, המליצו הרופאים לבצע צנתור על מנת למנוע מקרים דומים בעתיד. תלמידיו מבקשים להתפלל לרפואתו

מרן הגר״ש אוירבך בניחום אבלים אצל בניו של הגר״מ סולוביציק

במהלך ימי השבעה עלו המוני בית ישראל, תלמידים מובהקים, גדולי ישראל שליט"א וראשי הישיבות ומרביצי התורה לניחום האבלים במעונו של ראש ישיבת בריסק הגאון הגדול רבי משולם דוד הלוי סאלאווייציק שליט"א, וכן אצל בניו של הגר״מ סולוביציק זצ״ל, כאשר במהלכם נשמעו דברי חיזוק מרטיטים ממשנתו של ראש הישיבה זיע"א ועובדות נדירות מחיי חיותו של גאון ישראל ראש הישיבה זצוק"ל ואביו רשכבה"ג רבינו מרן הגרי"ז הלוי זיע"א.

הכנסת ספר תורה לבית הכנסת ׳מנין אברכים׳ בבני ברק בראשות הרב אברמסקי

תורם הספר התורה גולל בסעודת המצווה את דרכו מכמורה לבית דינו של הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג שליט"א, לאחמ״כ נקשר לתורתו של הגאון מווילנא וכשעבר לשכונת שערי חסד דבק בתורתו ובדרכו של מרן הגאון רבי שמואל אוירבך שליט״א