הגר"ש קורח

הראשל"צ הגר"י יוסף חיזק את כולל להוראה ודיינות בראשות הגר"א שמן • גלריה

התרגשות רבה הייתה בכוללים להוראה ודיינות שבראשות הרב אבישלום שמן שליט"א עם בואו של מרן הראשל"צ רבי יצחק יוסף שליט"א למסור שיעור פתיחת בין הזמנים בבית המדרש חניכי הישיבות בני ברק בנשיאות הגר"ש קורח • בשיעור השתתפו גדולי תורה רבים וביניהם הגר"א שמן אב"ד רחובות, ומרא דאתרא דראש העין הגר"ע בסיס שליט"א הגר"ש צדוק שליט"א רב השכונות הדרומיות בני ברק, ועוד רבים גדולים וחשובים • צילום: דוד שטרן

עצרות תפילה לרפואת הגר"ש קורח, גאב"ד בני-ברק וראש רבני תימן

תפילות רבים ועצרות רבות מתקיימות בכל רחבי הארץ והעולם לרפואתו השלימה והמהירה של מרן הגאון רבי שלמה ב"ר יחיא [ונעמי] קורח שליט"א רבה של בני-ברק וראש רבני תימן בארה"ק, אשר נחלש מאוד בשבועות האחרונים. הציבור נקרא להעתיר בתפילה