הוספת שם

מפעים: מדוע הורה מרן להוסיף לחולה את השם 'אנטיוכוס' ו'אחשורוש'?

הבעל-תשובה שגילה בזכות מרן שר התורה את השם שניתן לו בברית, הבן שביקש ברכה לאביו החולה והתברר שהוא לא התגייר כדין והכהן שבירך את מרן: 3 סיפורי מופת שהתרחשו במעונו של מרן שר התורה, הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א

בהלת השעלת בלייקווד: הידרדרות במצבו של התינוק

לייקווד כולה התאחדה בתפילה ובדאגה לשלומו של התינוק בן החצי שנה שאושפז במצב קריטי בשל מגיפת השעלת שתקפה את האיזור • בהוראת הרבנים, לאחר הידרדרות במצבו, הוסף לו השם: רפאל • מצבו של התינוק השני משתפר • התפללו לרפואת התינוק רפאל ישראל מאיר בן שרה גיטל