מָחוֹל לַצַדִיקִים • ימי השמחה והשבע ברכות בחצה"ק מונקאטש

שמחת נישואי נכדת כ"ק האדמו"ר ממונקאטש שליט"א בת לבנו הגה"צ רבי ירוחם פישל רבינוביץ שליט"א ראש ישיבת יודעי בינה מונקאטש עב"ג החתן הרב שמואל שמעלקא הלוי הורוויץ שליט"א בן הרה"ג ישראל אהרן הלוי הורוויץ שליט"א בן כ"ק אדמו"ר מבאסטאן ואב"ד חוסט שליט"א וחתן כ"ק אדמו"ר מהארדענקא שליט"א


לְמַזָל טוֹב • שמחת התנאים לנכדת האדמו"ר ממונקאטש

שמחת התנאים בחצר הקודש מונקאטש. הכלה תחי' נכדת כ"ק מרן האדמו"ר ממונקאטש שליט"א בת לבנו הגה"צ רבי ירוחם פישל שליט"א ראש ישיבת יודעי בינה מונקאטש חתן הגה"צ אבד"ק קיראלהאז שליט"א • החתן הרב שמואל שמעלקא הלוי שליט"א בן הרה"ג ר' ישראל אהרן הלוי הורוויץ שליט"א בן כ"ק אדמו"ר מבאסטאן ואבד"ק חוסט שליט"א וחתן כ"ק אבד"ק הארעדענקא שליט"א • השמחה נערכה בליל ששי פרשת משפטים בבית אבי הכלה ראש ישיבת יודעי בינה מונקאטש שליט"א


נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו