על הפרק – "והקב"ה מצילנו מידם"

הם לא צריכים אותנו לא בצבא, לא בשירות לאומי, לא בשוק התעסוקה ולא באף מקום אחר. מה שהם רוצים "בסך הכל" זה דבר אחד: שנפסיק להיות מה שאנחנו. לנתק אותנו ממקור החיות של עם ישראל, או לפחות לעשות בינתיים צעד "קטן" אחד: להתחיל להשתלב באורח החיים החילוני.