היועץ המשפטי של הכנסת

"הליך לא תקין": אדלשטיין דורש מגפני דיון חוזר במס על דירה שלישית

הרקע לדירשה: קביעתו של היועץ המשפטי של הכנסת לפיה נפל פגם מהותי בהליך האישור בועדת הכספים • גפני דוחה את הטענות: "היועץ היה צריך לומר את עמדתו קודם הדיון ולא אחריו"

חוצפה: הפרופסורים מבקשים להתערב בלימודי הישיבות

אפילו הכנסת טענה כי העתירה מגוחכת, שכן סדרי הלימוד נקבעו עוד לפני קום המדינה, אבל הפרופסורים החילונים מתעקשים • התוצאה: בית המשפט העליון דן בעתירה נגד חוק הישיבות הקטנות