הימים הנוראים תשע"ז

וכל באי עולם יעבורון • האדמו"ר מסטראפקוב בהתרת נדרים

הבוקר לאחר אמירת סליחות זכור ברית, בסיום תפילת שחרית ערב ראש השנה ערך כ"ק האדמו"ר מסטראפקוב שליט"א התרת נדרים בהיכל בית מדרשו בירושלים • צילום: יודא מאיר שוורצבורד