ההיסטוריה: הסיפור החשוב ביותר להמשכיותנו / משה טרכטר

היסטוריה? למי אכפת מי היה סבא שלך, מי היו הדורות הקודמים, מה קרה להם ומה הם קורות חייהם. מה זה מוסיף לחיים שלי, מה יש לי מזה שסבא שלי היה רב. כמה שאיש שיחך יהיה יותר איש העולם הגדול וליברל, כך פחות יעניין אותו עניינים אלה