הלווית הרב שמואל אויערבך

בכאב ובדמעות • צפו: מיטתו של מרן הגר"ש אויערבך מובאת לשערי חסד

בהוראתו של הגאון רבי עזריאל אויערבך נדחה מסע ההלוויה למחר מפני כבוד התורה ומפני סכנת נפשות • מיטתו הובאה הלילה לביתו, שם ישהו לצידה כמה מתלמידיו הקרובים ביותר • בפנים: תיעוד משערי צדק ושערי חסד, הלילה