הלכות ותן טל ומטר

היום בלילה מתחילים בני חוץ לארץ לומר ותן טל ומטר לברכה

מן הראוי להכריז לפני התפלה שמתחילים לומר "ותן טל ומטר", וגבאי בית הנכסת מכריזים על כך ומעוררים את הציבור לבל יטעו בתפילתם • לפניכם בקצרה ההלכות הנוגעות לאמירת ותן טל ומטר