המחנך רבי יוסף מאיר הרצוג זצ"ל

רב'ה הרצוג ממאה שערים • המחנך רבי יוסף מאיר הרצוג זצ"ל

בהלם התקבלה הידיעה על פטירתו במיטב שנותיו בקרב המוני תלמידיו של המחנך הוותיק של החינוך הישן רבי יוסף מאיר הרצוג זצ"ל, אשר שימש עשרות בשנים כמלמד בתלמוד תורה מאה שערים המתנוסס לתפארה בעיה"ק ירושלים תובב"א על טהרת הקודש ללא הזדקקות לכספי השלטונות, כולם שווים לטובה.