המכון החרדי למחקרי מדיניות

מחקר חדש מגלה: כמה אחוזים מהציבור החרדי שרויים בחובות?

מגלים אחריות: למרות שיעורי העוני הגבוהים במגזר החרדי, הצליחו רבים מאוד בשנים האחרונות לחסוך ולהפחית חובות • מחקר חדש מציג נתונים מרתקים על הרגלי החיסכון, ההוצאות והחובות של משקי הבית במגזר החרדי • הנתונים המלאים - בפנים

דרעי: "חרדים בערים חילוניות מקבלים מעמד של מבקשי מקלט"

שר הפנים השתתף היום בכנס של 'המכון החרדי למחקרי מדיניות' והקדיש את נאומו למצוקת הדיור החריפה במגזר • דרעי הסביר מדוע הפתרונות הקיימים לא יכולים לספק מענה למצוקה, וחשף פרטים על העיר החרדית החדשה שעתידה לקום ליד קרית גת

"המפקח על הגמ"חים חייב להיות אדם שמגיע מתוך המגזר החרדי"

ועדת הכספים קיימה היום דיון מיוחד בסוגיית הסדרת הרגולציה והפיקוח על הגמ"חים • נציג 'המכון החרדי למחקרי מדיניות' פרש בפני הח"כים את מורכבות המהלך

נתונים מפתיעים: כל ילד רביעי במערכת החינוך היהודית – חרדי

על פי נתוני משרד החינוך, מאז שנת 2000 נוספו למערכת החינוך היהודית כ-190 אלף תלמידים חרדים. לשם השוואה, בחינוך הממלכתי נוספו כ-97 אלף תלמידים (עליה של 11%) ולחינוך הממלכתי דתי כ-64 אלף תלמידים (עליה של 27%) • במכון החרדי למחקרי מדיניות אומרים שכשליש מהתלמידים החרדים לומדים מחוץ לריכוזי חרדים, דבר שדורש מראשי רשויות לאתגר של שילוב אוכלוסיה חרדית, וניהול מערכת חינוך חרדית בפרט