המלצות משטרה

סגן השר ליצמן: "בטוח ללא ספק שיתגלה כי לא נפל פגם במעשיי"

בלשכת סגן השר ליצמן מגיבים להמלצות המשטרה: ״הלשכה נוהגת במדיניות ברורה של דלת פתוחה, לסיוע ועזרה לציבור. זאת, ללא אפלייה בין האוכלוסיות והמגזרים וללא בירור מצבם של הפונים אליו לסיוע, אלא לפי החוק והיושר. בטוחים שהדבר יוכח"