המקובל הרב יהודה שיינפלד

מירון: ערב יום הכיפורים תשע"ז • המקובל הרב שיינפלד בישיבת אור הרשב"י

המקובל הגאון הרב יהודה שיינפלד שליט"א הגיע לישיבת אור הרשב"י שבסמוך לציון הרשב"י במירון ומסר שיחת הכנה ליום הכיפורים • צילום: מוסדות אור הרשב"י