המשפיע הרב אלימלך הכהן זילביגער

תיעוד • ביקור גאב"ד ירושלים בתלמוד תורה ברסלב בית שמש

ביקור רב רושם התקיים ביום ה' בת"ת ברסלב בי"ש כאשר מרן גאב"ד ירושלים שליט"א ביקר בת"ת • דברי ברכה מיוחדים נשא מרן הגאב"ד שליט"א בפני בחורי המכינה לישיבה המתכוננים בעז"ה בזמן אלול הבעל"ט להיכנס לעולם הישיבות • צילום: בעולמה של ברסלב

מסיבת פרידה למשפיע ר' אלימלך הכהן זילביגער שעובר ממנשסתר לארה"ק

בביהמ"ד ברסלב במנשסתר התקיימה מסיבת פרידה מרגשת להמשפיע הגה"צ ר' אלימלך הכהן זילביגער שליט"א שעובר להתגורר בארה"ק סמוך לחותנו הגדול כ"ק מרן גאב"ד ירושלים שליט"א. הגה"צ ר' אלימלך הכהן זילביגער שליט"א היה עד עכשיו המשפיע בביהמ"ד, ורבים נהנו ממנו עצה ותושיה, והשפיע הרבה על תושבי המקום. במעמד נאם כ"ק האדמו"ר מהורדנקא שליט"א ידיד נעוריו של הגה"צ ר' אלימלך, ודיבר בהתרגשות גדולה עד כדי בכיה. • צילום: ברסלב גלובל.