הנחיות המשטרה

וְקוֹיֵ ה׳ יַחֲלִיפוּ כֹחַ • הנחיות המשטרה לבין הזמנים

לקראת ימי בין הזמנים מפרסמת המשטרה שורה של הנחיות מצילות חיים למטיילים • בנוסף הודיעה המשטרה על תגבור משמעותי של הכוחות באתרי התיירות והדרכים המובילות אליהן