במעמד רבה של ירושלים • סליחות ברוב עם בקבר שמואל הנביא

krdk gar, hnh ,aucv התקיימה אמירת הסליחות ברוב עם בציון שמואל הנביא במעמד הראשל"צ ורבה של ירושלים הגרש"מ עמאר שליט"א • במעמד השתתף גם שר החקלאות אורי אריאל וכן השתתפו עוד רבנים ואישי ציבור • קודם אמירת הסליחות הופיעו גדולי הפייטנים בארץ ובעולם רבי חיים לוק, משה לוק וזיו יחזקאל בקטעי שירה ופיוטים מהתפילות בימים הנוראים בליווי התזמורת האנדלוסית. לאחמ"כ נשא הראשל"צ הגרש"מ עמאר דברי חיזוק והתעוררות בענין התשובה, ובחצות החלו באמירת הסליחות כשהפייטנים עוברים לפני התיבה. • צילום: יעקב כהן


סיום עונת הבקשות והילולת משה רבינו עם הפייטן חיים לוק

סיום עונת הבקשות והילולת משה רבנו ע"ה עם הפייטן חיים לוק והתמורת האנדלוסית "מורשת אבות" האירוע התקיים באולם בית יגאל אלון, עם תזמורת "מורשת אבות" ובהשתתפות גדול פייטני מרוקו הרב חיים לוק, במעמד המיוחד הושרו שירים מגדולי רבני מרוקו והמערב. • צילום: דוד כהן – צפת