הציון הקדוש של רבי מרדכי'לע מנדבורנה זי"ע

גלריה • האדמו”ר מנדבורנה אלעד במסע הקודש 'רב להושיע'

במרכז המסע התקיים מעמד התחלת כתיבת ספר תורה לזכר נשמת מחולל הפלאות הרה"ק מקערעסטיר זי"ע שנערכה במסגרת סעודת מלווה מלכה רבתי בבית הרה"ק בקערעסטיר זי''ע, והשתטחות על ציון הרה"ק רבי מרדכי מנדבורנה זי"ע בעיירת בישטנא שבאוקריינה.

האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט במסע הקודש לקברי אבותיו • גלריה

גלריה ענקית מכל מסע הקודש בחצר הקודש קרעטשניף סיגעט בראשות כ"ק האדמו"ר שליט"א בראש קהל חסידיו מארה"ק, מאירופה ומארה"ב • JDN עם תיעוד מלא