פרוייקטור הקורונה: "תיתכן כניסה של הצבא גם לערים בלי סגר"

לקראת ישיבת קבינט הקורונה, שבה תיתכן החלטה על החמרת ההגבלות, נשמע רוני גמזו זהיר יותר מאשר בתחילת דרכו: "רואה איך תהליכים מתעכבים". גמזו הכחיש נחרצות ל'ווינט' אפשרות של פרישה מהתפקיד ברקע תדרוכי שרים נגדו: "רק גורם לי ליותר מוטיבציה"


קהילות בעלזא בעולם במגבית חירום למען ילדי משפחות נפגעי קורונה מהחסידות בארץ ישראל

בעוד נציגי הציבור בכנסת נאבקים על הקצבה הזעומה שהועידה הממשלה למשפחות בישראל, חסידי בעלזא ברחבי העולם אינם טומנים ידם בצלחת ופותחים במגבית הצלה מיוחדת למען משפחות ברוכות ילדים שפרנסתם הוריהם נפגעה בעקבות המצב.


החולה מויזניץ וילדים מטלזסטון: פורסמו מסלולי הדבקה של חולים חדשים

משרד הבריאות מפרסם את מסלול ההדבקה של 9 חולים חדשים, בהם החולה מחסידות ויזניץ מקור הדבקתו לא ידוע. פורסמו גם המסלולים של ילד בן 10 שלומד בתלמוד תורה בהר נוף, ואחיות בנות 14 שלומדות בבית ספר בגבעת שאול


מכבי דנט בנתיבות ובתי כנסת ביהוד: פרסמו מסלולי החולים החדשים

משרד הבריאות מפרסם את מסלולם של חולים נוספים בישראל שנדבקו מקורונה, שעלה היום ל-255. במשרד הבריאות מבקשים כי כל מי שהיה בטיסות או במקומות שיצוינו בזמנים שיצוינו נדרש להכנס לבידוד ביתי לפי הוראת משרד הבריאות