משרד הבינוי והשיכון: רוכשי הדירות של צ. לנדאו מוגנים

המשרד מאשר כי מבדיקה ראשונית של ממונה חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון, עולה כי רוכשי הדירות מחברת צ. לנדאו נהנים מההגנה שמעניק חוק המכר וכספם מוגן בערבויות הנדרשות • השופט: "הבקשה אושרה עקב החשש לרכוש החברה, הצורך הדחוף בשמירת נכסיה, הבטחת זכויותיה, המשך ניהולה כ'עסק חי', ועל מנת לאפשר גיבוש הסדר הבראה"