הרבי מלויבאוויטש

י"ט בכסלו • צפו: הרבי מליובאוויטש מנצח על ניגון 'ארבע בבות'

בעולם החסידות בכלל ובחסידות חב"ד בפרט מציינים היום את 'חג הגאולה' • בפנים: תיעוד וידאו מרטיט של טיש מיוחד שערך כ"ק האדמו"ר מחב"ד זצוק"ל לפני למעלה מ-30 שנה ביום הזה

שנתיים לפטירת הרב שקיבל כוח לברך יהודים מהרבי מחב"ד

ביהדות מולדובה ובקרב אלפי בוגרי החינוך הטהור שהצמיח דור של רבנים, מצינים בכ"ט סיון שנה לפטירת רבי זלמן אבלסקי זצ"ל ממנהיגיה הרוחניים הבולטים של חסידות חב"ד שהיה תלמיד חכם בנסתר ובנגלה

פרויקט התיעוד הענק של חיי כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש נחשף לראשונה

דבריהם הם זיכרונם • 10,000 שעות וידיאו, 15,000 שעות אודיו, חצי מיליון תמונות ועשרות אלפי ראיונות • מה חיפשו ראשי אגודת הארכיונים של ארצות הברית במשרדי חברת JEM , האחראית על שימור זכרו של הרבי?