הרבנית גרוסמן

מאות ליוו למנוחות את הרבנית גרוסמן ע"ה • גלריה

מאות ליוו למנוחת עולמים את הרבנית גוטע פערל גרוסמן ע"ה • בנה הגרי"ד גרוסמן רבה של מגדל העמק ספד לה בקול בוכים