כשמרן שר התורה קם לקראת מייסד רשת הכוללים ש"ס אידן הגר"א אייזען גאב"ד פוזנא • צפו

זה קרה בביקור החגיגי לקראת מעמד העשור לרשת הכוללים 'ש"ס אידן' • מרן הסביר לגר"א אייזען שיש לקום מפניו לנוכח פעליו הכבירים אשר פעל להרבות תורה בישראל ולהעמיד עשרות רבות של אברכים היודעים את הש"ס כולו


כשהגר"מ זילבר אתגר בשאלות קשות את אברכי הכולל • צפו בתיעוד

רשת "כולל ש"ס אידן" בישראל שבנשיאות שר התורה הגר"ח קנייבסקי חגגה את סיום הש"ס על ידי כל אברך שלמד 13,555 דפי גמרא לשנה, האברכים ציינו את הסיום במעמד בחינה בעל פה על ידי הגאון רבי מיכל זילבר ראש ישיבת זוועהיל הידוע כבקי בש"ס ישר והפוך. 


תיעוד • סיומי 'ש"ס אידן' אצל מרן שר התורה

מעמד רב רושם התקיים בשבוע האחרון בבית הכנסת 'לדרמן' המפורסם בבני ברק, כאשר האברכים הגאונים לומדי רשת הכוללים ש"ס אידן, ערכו מעמד אדיר בד בבד יחד עם קבוצת התומכים, שבאו להשתתף מכל רחבי העולם בינהם נדיבים מארה"ב, אנגליה, ועוד • צפו בגלריה של הצלם שוקי לרר


בית שמש: הש"ס איד'ן סיימו והתחילו את הש"ס במעמד חגיגי – גלריה

כמידי שנה נערך המעמד היוקרתי והמכובד לכבודה של תורה סיום הש"ס שנלמד בכולל 'ש"ס איד'ן' שבראשות הגאון רבי אברהם הלוי אייזען שליט"א, גדולי ורבני העיר שליט"א פיארו את המעמד ונשאו מדברותיהם – יעקב לדרמן תיעד ומגיש גלריה מרהיבה