הרב אברהם יחיאל למברגר זצ"ל

הילולא וסיום הש"ס לזכר הגרא"י לעמבערגער זצ"ל גאב"ד מאקאווא ב"ב

קהל רב השתתף בסעודת ההילולא במלאות 24 שנים לפטירת הרה"צ רבי אברהם יחיאל לעמבערגער זצ"ל גאב"ד מאקאווא ב"ב שהתקיימה בביהמ"ד מאקאווא ברחוב רבינו תם בבני ברק • סעודת ההילולא נערכה בהשתתפותו של אחיו כ"ק גאב"ד מאקאווא שליט"א ואחיו הרבנים הגאונים שליט"א • צילום: שוקי לרר