ראש ישיבת שומרי אמונים בשמחת השבע ברכות לאחיו • גלריה

צפו בגלריה משמחת השבע ברכות שערך ראש ישיבת שומרי אמונים הרה"צ רבי אהרן געלדצעהיילר שליט"א בהיכל ישיבתו בשכונת בית ישראל בירושלים, לרגל שמחת נשואי אחיו הרב פנחס שלום שליט"א בן כ"ק האדמור מסאבור שליט"א נכד כ"ק הרה"ק האדמו"ר בעל ה'חוקי חיים' משומרי אמונים זצ"ל, עם בת הרה"ח מאיר לוסטיג הי"ו משב"ק האדמו"ר משומרי אמונים זצ"ל ויבלח"ט האדמו"ר משומרי אמונים שליט"א • צילום: מוישי גולדשטיין


תלמידי ישיבת שומרי אמונים יצאו לשלושת ימי התעלות לקראת ימי השובבי"ם

בימי ההתעלות בצפון פקדו התלמידים בראשות ראש הישיבה הרה"צ רבי אהרן גלדצהיילר את ציוני הצדיקים בגליל ושבתו בשבת התעלות והתרוממות לקראת ימי השובבי"ם • דברי כיבושין על מעלת ימי השובבי"ם נשא ראש הישיבה בפני התלמידים והלהיבם לתורה ועבודת ה'


בקודש פנימה: ראש ישיבת שומרי אמונים אצל האדמו"ר מסקולען | תיעוד

ראש ישיבת שומרי אמונים הרה"צ רבי אהרן געלדציילער שליט"א המבקר בארה"ב לטובת הישיבה, ביקר בבית כ"ק אדמו"ר מסקולען שליט"א עמו שוחח אודות זקינו האדמו"ר משומרי אמונים זצ"ל והעניק לו את ברכתו | גלריה


זאת חנוכה בחצר הרה"צ ראש ישיבת שומרי אמונים

לפניכם גלריה מזאת חנוכה בבית ראש ישיבת שומרי אמונים הרה"צ רבי אהרן געלדצהיילר שליט"א | הרה"צ השתמש בכלים שירש מאבותיו בעל ה'שומר אמונים' ובנו ה'חוקי חיים' זי"ע בהם כד השמן, הסביבון, המגש לחלוקת מעות חנוכה, וספר תהילים מזקינו ר' שלומק'ה מזוויעהל זי"ע | צפו


נחנך היכל חדש לכולל שומרי אמונים בראשות הגר"א געלדצהיילר

ברוב שמחה וצהלה נקבעו אמש המזוזות בהיכל החדש של כולל 'שומרי אמונים' בירושלים, ראשי הכולל קבעו את המזוזות ונשיא הכולל הרה"צ רבי אהרן אהרן געלדצהיילר שליט"א נשא דברים בפני האברכים – תיעוד