הרב אהרן שמואל פרנקל

יִזְכּוֹר אַהֲבָתָם • הילולת מרן הגה"צ רבי נפתלי הערצקא פרענקל זצ"ל חבר הבד"צ ובעל "אמרי בינה"

בשבוע האחרון ציינו בהיכלי התורה והחסידות את יום ההילולא השלישי של מרן רבינו בעל ה"אמרי בינה" מרן הגאון הצדיק כש"ת רבי נפתלי הערצקא פרנקל זצוק"ל חבר הבד"צ העדה החרדית וגאב"ד חוג חתם סופר י-ם • צילום: שלומי טריכטר

הגרא"ש פרענקל גאב"ד חוג חתם סופר ירושלים בביקור בארה"ב • תיעוד

מעמד מרומם התקיים בויליאמסבורג בארה"ב ע"י רשת הכוללים אמרי בינה – פאר שמואל • משלחת מארה"ק יצאו למגבית קודש בארה"ב בראשות הגאון רבי אהרן שמואל פרענקל שליט"א רב חוג חתם סופר וראש רשת הכוללים בארה"ק.

גאב"ד חוג חתם סופר י-ם יוצא לארה"ב לטובת רשת הכוללים שבנשיאותו 

הגאון הגדול רבי אהרן שמואל פרענקל שליט"א גאב"ד חוג חתם סופר ירושלים ומרבני ק"ק מהרי"ץ דושינסקיא יעמוד בראש משלחת למגבית קודש בארה"ב למען החזקת רשת הכוללים "אמרי בינה - פאר שמואל" ע"ש וזכרו של הרה"ק רבי שמואל פרענקל זי"ע בעל ה"אמרי שפר מדאראג

זֵכֶר צַדִּיק לִבְרָכָה • הילולת מרן הגרנ"ה פרנקל זצ"ל

בשבוע האחרון ציינו בהיכלי התורה והחסידות את יום ההילולא השני, של בעל ה"אמרי בינה" מרן הגה"צ רבי נפתלי הירצקא פרנקל זצוק"ל חבר הבד"צ העדה החרדית וגאב"ד חוג חתם סופר. ביומא דהילולא עלו המוני תלמידיו ומעריציו ובני משפחתו, על ציונו הק' בהר המנחות בירושלים עיה"ק, הסעות יצאו מבית מדרשו בשכונת גוש שמונים, לאמירת התהילים ניגש לפני העמוד בנו הגדול הגאון רבי אהרן שמואל פרענקל שליט"א גאב"ד חוג חתם סופר ירושלים וראש כולל "אמרי בינה".

גאב"ד חוג חתם סופר ירושלים בארה"ב לטובת רשת הכוללים שבנשיאותו • גלריה

מעמדי הוד התקיימו בארה"ב בשבועות האחרונים לתלמידי ובוגרי רשת הכוללים 'אמרי בינה – פאר שמואל' מיסודו של חבר הבד"ץ הגה"צ רבי נפתלי הירצקא פרענקל זצוק"ל גאב"ד חוג חתם סופר ובעל "אמרי בינה", כאשר בנו הגדול מ"מ הרה"צ רבי אהרן שמואל פרנקל שליט"א רב קהילת חוג חתם סופר בירושלים עמד בראש מעמדים וכינוסים מפוארים אלו והשמיע מדברותיו לטובת רשת הכוללים.

קוֹל מִצְהֲלוֹת חֲתָנִים • שמחת נישואי בן גאב"ד חוג חתם סופר ירושלים

קהל רב ובראשם אדמורי''ם ורבנים השתתפו בשמחת נישואי בן גאב"ד חוג חתם סופר ירושלים הגה"צ רבי אהרן שמואל פרענקל שליט"א ראש רשת כוללי "אמרי בינה" בארה"ק, ומרבני קהילת מהרי"ץ דושינסקיא, ובנו של כ"ק הגה"צ רבי נפתלי הירצקא פרענקל זצוק"ל בעל "אמרי בינה" וחבר בית דין צדק העדה החרדית • צילום: JDN

תיעוד • גאב"ד חוג חתם סופר י-ם הגרא"ש פרענקל בביקור ראשון בארה"ב

ביקור ראשון של הגה"צ רבי אהרן שמואל פרענקל שליט"א גאב"ד חוג חתם סופר ירושלים בארה"ב לאחר פטירת אביו בעל ה"אמרי בינה" זצוק"ל חבר הבד"צרבי נפתלי פרענקל זצ"ל לעמוד בראש מגבית קודש לרשת הכוללים "אמרי בינה - פאר שמואל" שנתייסד ע"י אביו זצוק"ל, ע"ש ולזכרו של זקנו הרה"ק רבי שמואל פרענקל זי"ע בעל "אמרי שפר" מדאראג

גלריה • עצרת והקמת המצבה ככלות השלושים לפטירת הגרנ"ה פרנקל זצ"ל

במלאות השלושים להסתלקות הגרנ"ה פרנקל זצ"ל חבר הבד"ץ ובעל ה"אמרי בינה" נערכה עצרת התעוררות ע"י כוללי רשת "אמרי בינה" בארה"ק שבנשיאות בנו הגאון רבי אהרן שמואל פרנקל שליט"א גאב"ד חוג חתם סופר ירושלים ומרבני קהילת מהרי"ץ דושינסקיא ונערכה העליה לציון בהר המנוחות לרגל הקמת המצבה.

וּרְאֵה בָנִים לְבָנֶיךָ: שמחת החתונה לנכדו של הגאון רבי נפתלי פרנקל

בשבוע שעבר (שישי) התקיימה שמחת החתונה לנכד הגאון רבי נפתלי הירצקא פרנקל שליט"א חבר בד"צ 'העדה החרדית' ירושלים וגאב"ד 'חוג חתם סופר' ירושלים, בן לבנו הגדול הגה"צ רבי אהרן שמואל פרנקל שליט"א דומ"צ 'חוג חתם סופר' שיכון ה' ומרבני קהילת מהרי"ץ דושינסקיא בבני ברק, בהשתתפות אדמו"רים ורבנים השמחה התקיימה באולמי ארמונות וולף בשכונת גבעת שאול בירושלים • צילום: שוקי לרר