הרב אליהו ברונר

הגרמ"ש אדלשטיין במסע חיזוק בעיר חדרה • תיעוד

הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין שליט"א יצא בשבוע שעבר למסע חיזוק בעיר חדרה וביקר בישיבת "דרכי הלל" בראשות ראש הישיבה הרה"ג רבי אריה סילבר שליט"א ובת"ת "נר שמואל" בהנהלת הרב אליהו ברונר שליט"א • צילום: שוקי לרר

עִנְבֵי הַגֶּפֶן • תיעוד: ווארט לבת הרב אליהו ברונר, מנאמני בית הגר"ח קנייבסקי

ווארט לבת הרב אליהו ברונר, מנאמני ביתו של מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט"א, עם הבחור שלמה זלמן דינר מבחירי ישיבת וולפסון, בן הרב אהרון דינר מנהל תלמוד תורה "לקח טוב" ומגבאי בית הכנסת לדרמן • צילום: שוקי לרר