הרב בעדני

במסירות נפש ובאחדות: מקוה חדש נחנך בלוד • גלריה

במעמד נטלו חלק חבר מועצת חכמי התורה הגר"ש בעדני שביקש ממקורביו לצאת מבית החולים בכדי להשתתף בחנוכת המקווה, הראשל"צ ורבה של ירושלים הגרש"מ עמאר, הגר"פ אדרי רבה של גבעתיים, שר הפנים, שר הדתות ואישי ציבור נוספים

במעמד מרשים ומפואר נערך באלעד טקס הענקת מלגות לכותבי חידושי תורה

לזכרו של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל בהשתתפות חבר מועצת חכמי התורה הגר"ש בעדני. הראש"ל הגר"י יוסף. חבר מועצת חכמי התורה הגר"ד יוסף ורבני העיר הגר"מ מלכא והגרש"ז גרוסמן. וכן אישי ציבור רה"ע ישראל פרוש וסגנו יוזם הטקס הרב צוריאל קריספל. צילום: יעקב כהן