הרב ברוך צבי גרינבוים

לשם מה צריך 'ועשו לי מקדש', כשהמטרה היא 'ושכנתי בתוכם'?

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" • לשם מה צריך את בית המקדש? והלא עיקר המטרה הוא שיתקיים 'ושכנתי בתוכם' - בתוך כל אחד ואחד? • ראש ישיבת דרך ה', הרב ברוך צבי גרינבוים, על פרשת השבוע

איך נצליח 'לעשות חיים'? • מאמר השקפתי לפרשת ויגש

ישנם כאלו שלא זכו 'לחיות', ולמרות שהם מקיימים את התורה ושומרים את המצוות, עשייתם זו אינה 'חיה', היא עשייה נגררת ונטולת חיים • הרב ברוך צבי גרינבוים, ראש ישיבת דרך ה', על פרשת השבוע