אלפי חסידי תולדות אהרן במעמד סיום מסכת עירובין והתחלת מסכת פסחים

מעמד סיום מסכת עירובין והתחלת מסכת פסחים בסדר עמוד היום במחזור השני נערך ע"י מפעל התורה 'תורתך שעשועי' הנלמד בכל יום ע"י אלפי חסידי תולדות אהרן, שנערך ביום שלישי בראשות כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א • צילום שלומי טריכטר


ירושלים: בני ישיבות תושבי חו"ל בכינוס נגד פגעי הטכנולוגיה

נשאו דברים הגאון הגדול רבי משה הלל הירש שליט"א, המשגיח הגאון הגדול רבי דן סגל שליט"א, הגאון הגדול רבי יהושע אייכנשטיין שליט"א והגאון ר' חיים מרדכי אזבנד שליט"א רה"י עטרת שלמה. ברכה מיוחדת הובאה מגדולי ראש הדור שליט"א


עצרת במלאות השבעה לפטירת הגר"י אדלשטיין זצ"ל בבית הכנסת המרכזי "נאות יוסף" בב"ב

מאות השתתפו הערב (חמישי) בעצרת הספד במלאות השבעה להסתלקותו של רבה של רמת השרון הגאון הצדיק רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל בהיכל בית הכנסת "נאות יוסף" בבני ברק. במהלך העצרת הספידו אחיו ראש ישיבת פוניבז' הגרי"ג אדלשטיין, ראש ישיבת סלבדוקא הגר"ד לנדו, בנו ממלא מקומו הגרמ"ש אדלשטיין, המשגיח הגר"ד סגל, הגרמ"צ ברלין, הגרי"מ זוננפלד ונאמן ביתו הרב יהודה אנגל • צילום: בעריש פילמר


הערב: עצרות תפילה ברחבי הארץ לרפואת הגראי"ל שטיינמן

בבית הכנסת לדרמן יתאספו הערב המונים בראשות מרן שר התורה לעצרת תפילה והתעוררות לרפואת מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א. בהמשך הערב יתקיים עצרת תפילה ברחבת הכותל המערבי בראשות המשגיח רבי דן סגל שליט"א • והן ק-ל כביר לא ימאס תפילת רבים


בעיצומה של הברית: י"ג מידות לרפואת מרן הגראי"ל שטינמן • צפו

המשגיח הגה"צ רבי דן סגל השתתף היום בברית לנכדו של הגרב"צ קוק – ראש בית הוראה הכללי בירושלים • הגר״ד סגל הורה כי מיד לאחר החיתוך, יאמרו פרק תהילים וי״ג מידות, שהרי ״זהו עת רצון ואליהו הנביא נמצא כאן״ • צפו