הרב זאב קצנלבוגן

אי אפשר לברוח מנגיעות: על הפרשה עם הרב זאב קצנלבוגן • צפו

מדוע לא הספיקו לאליעזר הסימנים שקיבל מהקב"ה? על מה מלמד החשש הגדול של עבד אברהם? • הרב זאב קצנלבוגן, מבכירי המרצים בתנועת התשובה, בזווית מיוחדת לפרשת השבוע, פרשת 'חיי-שרה'

כשהופכים חטא לאידיאולוגיה: על הפרשה עם הרב זאב קצנלבוגן • צפו

יותר מעצם החטא, מעשה לוט ובנותיו ייזכר לדיראון עולם בשל האידיאליזציה שנעשתה שלו • הרב זאב קצנלבוגן, מבכירי המרצים בתנועת התשובה, בזווית מיוחדת לפרשת השבוע, פרשת 'וירא'

אחרי המבול: על הפרשה עם הרב זאב קצנלבוגן • צפו

האם הסיבה שבגללה הקב"ה הבטיח לא להביא עוד מבול היא בדיוק הסיבה שבגללה הביא הקב"ה את המבול הראשון? הרב זאב קצנלבוגן, מבכירי המרצים בתנועת התשובה, בזווית מיוחדת לפרשת השבוע, פרשת 'נח'